OR รับรางวัล Techsauce Awards 2022 จากงาน Techsauce Global Summit 2022

ผู้ชมทั้งหมด 369 

นายวิศน สุนทราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Techsauce Awards 2022 ณ ศูนย์การค้า ICONSIAM จากบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด หรือ Techsauce ซึ่ง โออาร์ ได้รับรางวัลใน สาขา The Sauciest Company หรือองค์กรต้นแบบสำหรับความโดดเด่นในด้านวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าและไม่หยุดนิ่งที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อสร้าง New S-Curve ให้กับธุรกิจ

พร้อมทั้งวิสัยทัศน์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนและแผนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง เป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ Digital Transformation ได้อย่างเท่าทัน มีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ และที่สำคัญคือการส่งเสริมธุรกิจของ Startup ให้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ โออาร์ คือ “เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน”

ทั้งนี้ Techsauce Awards 2022 เป็นการมอบรางวัลด้านเทคโนโลยีชั้นนำแห่งปี จำนวนทั้งสิ้น 6 รางวัล ให้กับ Startup Investor บุคลากร และบริษัทต่าง ๆ ในวงการเทคโนโลยีที่มีผลงานโดดเด่นนับตั้งแต่ปี 2020 – 2022 เพื่อสนับสนุน Tech Ecosystem ในประเทศไทย โดยประกาศรางวัลในเวที Techsauce Awards Night ที่จัดขึ้นภายใต้งาน Techsauce Global Summit 2022 งานประชุมด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวได้รับการตัดสินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนใน Tech Ecosystem การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นอีกความภาคภูมิใจในความสำเร็จของ โออาร์ ที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ และความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมขององค์กร