OR ส่งเสริม ‘การแข่งขันตีก๋องปู่จานครลำปางชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566’

ผู้ชมทั้งหมด 17,542 

วันที่ 9 เมษายน 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมกับ นายสุนทร เชื้อสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมพิธีเปิดการแสดง ‘การแข่งขันตีก๋องปู่จานครลำปางชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 19  ประจำปี 2566’ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง

โดย โออาร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีก๋องปู่จาอันเป็นประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของชาวจังหวัดลำปาง ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณ และยังคงไว้ถึงความน่าสนใจตามแบบสากล ส่งต่อความเป็นพลเมืองที่ดีในด้านอนุรักษ์สะท้อนถึงสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดย โออาร์ ได้จัดทำกลองจากไม้ประกบถังน้ำมัน โดยใช้ถังน้ำมันทดแทนการใช้ไม้จริง ช่วยลดการตัดไม้ใหญ่ แต่ยังคงสามารถใช้งานได้จริง เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอดีตกาล “ก๋องปูจา” หรือ “กลองปูจา” (กลองบูชา) ถือเป็นเครื่องสูง มีบทบาทในการสื่อสารกับผู้คนในชุมชน ทั้งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันโกน วันพระ ตลอดจนถึงการตีเพื่อแจ้งข่าวบอกเหตุสำคัญต่าง ๆ

นอกจากนี้ โออาร์ยังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่รอบคลังปิโตรเลียมลำปาง การจัดโครงการ โออาร์ อาสาสานสุข และโครงการตรวจสอบความปลอดภัยถังก๊าซหุงต้ม เป็นต้น เพื่อสร้างความเติบโตร่วมกับผู้คนในสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน