ORZON Ventures หนุน AI Palette ระดมทุน 5 แสนดอลลาร์ฯ

ผู้ชมทั้งหมด 110 

AI Palette ระดมทุน Series A1 Extension มูลค่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐจาก ORZON Ventures เสริมแกร่งขยายตลาด CPG

AI Palette ผู้นำด้านการใช้ AI ในการให้บริการโซลูชันสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค (Consumer Packaged Goods: CPG) ประกาศความสำเร็จในการระดมทุน 500,000 ดอลลาร์ ในรอบ Series A1 extension จาก ORZON Ventures ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้ความร่วมมือของ OR และ 500 TukTuks ที่มุ่งลงทุนและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์และต้องการขับเคลื่อนนวัตกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทในการเสริมสร้างจุดยืนในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ตอบสนองลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ AI Palette จะช่วยให้บริษัทในอุตสาหกรรมสินค้าบรรจุภัณฑ์ สามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้รวดเร็วทันกระแสความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ของ AI อีกด้วย ทั้งนี้ AI Palette มุ่งเน้นการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจ CPG ให้ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากสินค้าบรรจุภัณฑ์ระดับสากล เช่น ADM, Diageo, Mane, Olam และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย

นายซมสุพรา กันชาวดรี (Mr.Somsubhra GanChoudhuri), ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ai Palette กล่าวว่า การได้รับเงินทุนจาก ORZON Ventures ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญสำหรับ AI Palette ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและการตลาดของบริษัทเพื่อเร่งขยายธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ความต้องการโซลูชันขับเคลื่อนด้วย AI กำลังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด”

การลงทุนของ ORZON Ventures สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ AI Palette ที่จะเข้ามาปฏิรูปภาคธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์ ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกศักยภาพของ AI Palette ด้วยโอกาสในการใช้ระบบนิเวศที่กว้างขวางของ ORZON Ventures และ OR ซึ่งรวมถึงเครือข่าย PTT Station กว่า 2,200 สาขา ร้านกาแฟ Café Amazon กว่า 4,000 สาขา และอื่น ๆ เพื่อผลักดันนวัตกรรมและเพิ่มผลกำไรในทุกส่วนของระบบนิเวศธุรกิจค้าปลีก

นางสาวปารดา ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บริหารกองทุน ORZON Ventures กล่าวว่า ยินดีที่ได้ร่วมมือกับ AI Palette เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมในอุตสาหกรรม CPG โดยโซลูชั่นด้าน AI ของ AI Palette มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค และปรับตัวให้เข้ากับตลาดและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรามุ่งหวังอย่างยิ่งว่าการลงทุนในครั้งนี้จะสร้างโอกาสในการเติบโตใหม่ ๆ และสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ CPG ในปัจจุบัน รวมไปถึงแบรนด์ CPG ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์และขับเคลื่อนผลกำไรในระยะยาว

ทั้งนี้ AI Palette มีแผนนำเงินทุนที่ได้รับมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายส่วนแบ่งการตลาดได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการตื่นตัวต่อการนำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning มาใช้ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ AI Palette ยังงมั่นที่จะปฏิวัติรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมสินค้าบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น