PEAให้พนักงานทำงานที่บ้าน-มั่นใจไฟฟ้าไม่ขัดข้อง

ผู้ชมทั้งหมด 1,013 

PEA สนับสนุนรัฐลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 หลังสงกรานต์ ให้พนักงานทำงานที่บ้าน พร้อมดูแลการให้บริการระบบไฟฟ้า ตลอด24 ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ.(PEA) จากภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รัฐบาลมีมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พิจารณามาตรการการทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส PEA จึงขอให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและรับเชื้อโควิด-19 โดยให้พนักงานเหลื่อมเวลาทำงานและบางส่วนทำงานที่บ้านตามความเหมาะสมของประเภทงาน  ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หากมีเหตุฉุกเฉิน PEA มีศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่ามีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับในช่วงพายุฤดูร้อน ซึ่งจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ PEA ได้เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมจัดชุดทำงานเฉพาะกิจ24 ชั่วโมง และขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน หรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง