PTG คว้ารางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARD 2023”

ผู้ชมทั้งหมด 332 

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า PTG รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARD 2023” ประเภทความเป็นเลิศ “MOST POTENTIAL AWARD” หรือองค์กรที่มีโอกาสการเติบโตต่อไปในอนาคต จากนิตยสาร BUSSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จัดงานนี้ขึ้นเป็นปีที่ 11

ทั้งนี้การที่ PTG จะเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนได้ จำเป็นต้องมีพนักพนักกงานที่ดี มีทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะสานต่อไปยังการให้บริการกลุ่มลูกค้าให้มีความประทับใจ และเมื่อมีการให้บริการลูกค้าที่ดีจนรู้สึกประทับใจ ก็จะส่งผลให้มีการกลับมาใช้สถานีบริการน้ำมันพีที หรือ LPG รวมถึงการเข้ามาซื้อซ้ำในร้านกาแฟพันธุ์ไทย ร้านสะดวกซื้อ MaxMart ดังนั้น จึงส่งผลให้ PTG มีสมาชิกบัตร PT MAX CARD มากถึง 19 ล้านสมาชิก และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อีกหนึ่งบริการที่ PTG รู้สึกประทับใจที่ได้มอบให้กับลูกค้า คือ การให้บริการ PT Service Master ที่พร้อมที่จะมอบความสุข การให้คำปรึกษาและประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้บริการของลูกค้าในสถานีบริการน้ำมันพีที หรือแนะนำสินค้าและบริการของบริษัท รวมถึงนำเสนอโปรโมชันการขายให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

อย่างไรก็ดี PTG ขอยืนหยัดที่จะมุ่งส่งเสริมคุณภาพที่ดีให้กับชุมชนและสังคม เพื่อเติมเต็มความสุขและคุณภาพชีวิตของทุกคนควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกช่วงชีวิตของคนไทย “อยู่ดี มีสุข” ตลอดไป”

ด้าน ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณารางวัล โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร