“PTG” คว้า 2 รางวัล งาน SET Awards 2021

ผู้ชมทั้งหมด 832 

PTG คว้า 2 รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” และ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2564 จากงาน SET Awards 2021 ตอกย้ำความสำเร็จงานด้านการดำเนินงานกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีความแข็งแกร่งอย่างดีเยี่ยม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG นำโดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมรับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในงาน SET AWARDS 2021  ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ในรูปแบบ Virtual Ceremony เมื่อเร็วๆ นี้

นายพิทักษ์ กล่าวว่า PTG ในฐานะผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจร บริษัทได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักลงทุนรับทราบข้อมูลและทิศทางดำเนินงานในด้านต่างๆของ PTG ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน การได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท จากเวที SET Awards 2021 ครั้งนี้ นับเป็นรางวัลที่มีเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัทฯ พร้อมตอกย้ำถึงศักยภาพในการบริหารงานของ PTG ในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม

PTG พร้อมมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มช่องทางการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการลงทุน” นายพิทักษ์ กล่าว

ทั้งนี้ PTG ยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 จากงาน “SET AWARDS 2021” นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งองค์กรและสังคมได้อย่างยั่งยืนตลอดไป