PTG จัดกิจกรรม “PT Service Volunteer ครั้งที่ 4” บริการด้วยใจ กลับไปด้วยรอยยิ้ม

ผู้ชมทั้งหมด 572 

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เชิญชวนพนักงาน ที่อยู่ในหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานใหญ่ และที่อื่นๆ รวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในกิจกรรม PT Service Volunteer หรือ บริการด้วยใจ กลับไปด้วยรอยยิ้ม “อยู่ดี มีสุข” สร้างจิตสำนึกในการบริการจากใจให้แก่พนักงานในองค์กรทุกระดับชั้น การได้มีโอกาสให้บริการลูกค้าจริง ๆ และเรียนรู้การทำงานที่หน้างานสถานีบริการน้ำมัน PT และ LPG ตลอดจนการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มารับบริการ

“กิจกรรมดังกล่าว เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือน กรกฎาคม 2560 แต่เมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้หยุดกิจกรรมไปช่วงเวลาหนึ่ง และในปี 2565เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มกลับมาดีขึ้น ทาง PTG จึงกลับมาจัดกิจกรรมอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 แล้ว” นายพิทักษ์ กล่าว

กิจกรรม PT Service Volunteer หรือ บริการด้วยใจ กลับไปด้วยรอยยิ้ม “อยู่ดี มีสุข”  มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ดังนี้ 1.เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า 2.เพื่อให้พนักงานที่อยู่ในสายงานสนับสนุนทั้งหมด ได้มีโอกาส ให้บริการลูกค้าจริงๆ และเรียนรู้การทำงานที่หน้างานสถานีบริการ 3.เพื่อสนับสนุนค่านิยมองค์กร BEST และ 4.สนับสนุนวิสัยทัศน์องค์กร “อยู่ดี มีสุข”

นายพิทักษ์ กล่าวอีกว่า พนักงานที่สมัครเป็นจิตอาสาได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าในแต่ละสถานีบริการน้ำมัน PT และ LPG ที่จะทำหน้าที่ดูแลให้บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการในปั๊มน้ำมัน PT และ LPG ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) จำนวน 185 สถานี ที่เข้าร่วมโครงการในทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 – 24 กันยายน2565 รวม 12 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 8.00 น. -12.00 น. โดยมีพนักงานให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนหลายร้อยคน

ทั้งนี้ อาสาสมัครที่ลงพื้นที่ จะทำหน้าที่ในการให้บริการ ให้คำแนะนำสินค้าพร้อมโปรโมชั่นต่าง ๆ  และมอบของพรีเมี่ยมเพื่อตอบแทนลูกค้า Max card ทุกรายที่เข้ามาใช้บริการ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อมาปรับปรุงการบริการต่อไป

“ในแต่ละเสาร์ที่จัดกิจกรรม จะมีผู้บริหารหลายฝ่ายของ PTG เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะกระจายกันไปในแต่ละพื้นที่ เพื่อพบปะลูกค้า และให้บริการ  ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของฝ่ายบริหาร ที่จะไปคอยให้บริการเติมน้ำมันให้กับลูกค้า รวมถึงเช็ดกระจกรถ เก็บขยะภายในสถานีบริการน้ำมัน และทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นต้น เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันของ PT เป็นที่พึงของผู้บริโภคและได้รับความประทับใจมากที่สุด” นายพิทักษ์ กล่าว