PTG รับรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022”

ผู้ชมทั้งหมด 1,066 

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า PTG ได้รับรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022 หรือ สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565” กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ที่ผ่านการวิจัยและวิเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการโหวตคัดเลือกจากผู้บริโภค ซึ่งจัดโดย นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

“PTG รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติ ที่ได้รับรางวัล “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565” ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งทาง PTG มีบริการครบทุกมิติเพื่อบริการลูกค้าและผู้บริโภคที่มั่นใจใช้บริการสถานีบริการน้ำมันพีที พร้อมกันนี้ PTG ยังมีบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า คือ PT Service Master ซึ่งจะคอยให้บริการลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน ให้คำปรึกษาและประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้บริการของลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน แนะนำสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงนำเสนอโปรโมชั่นการขายให้กับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด และพร้อมมุ่งมั่นเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้กับคนไทยในทุก ๆ กิจกรรม ตลอดไป” นายพิทักษ์ กล่าว

ด้าน นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ จัดมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR  AWARDS 2022  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเป็นรางวัลที่เกิดจากการวิจัยตลาดเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่อยู่ในใจผู้บริโภคในแต่ละประเภทสินค้า และนำเสนอให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนโหวตสุดยอดสินค้าหรือบริการแห่งปี นับเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจในการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลในเวทีแห่งนี้ และเชื่อว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการอื่น ๆ ในการดำเนินธุรกิจและยกระดับสินค้าและบริการ โดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ต้องการในตลาด

ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม  คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคหรือยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถสร้างมุมมองในการให้บริการที่แตกต่างออกไป ทำให้สินค้าและบริการนั้น ๆ เป็นที่ยอมรับของตลาดและแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจขององค์กรที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ดังนั้น การมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022 ครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้แก่องค์กรต่าง ๆ ต่อไป โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่แต่ละองค์กรมุ่งหวังไว้