PTT BCP CPN BTS GULF คิง พาวเวอร์ สนใจประมูลที่พักริมทางบนมอเตอร์เวย์สาย 7  

ผู้ชมทั้งหมด 552 

กรมทางหลวง เปิดประมูลที่พักริมทางบนมอเตอร์เวย์สาย 7 มูลค่าการลงทุนกว่า 7,000 ล้าน เอกชนรายใหญ่ PTT BCP CPN BTS GULF คิง พาวเวอร์ สนใจร่วมประมูล คาดคัดเลือกเอกชนแล้วเสร็จต้นปี 2567 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า โครงการประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาและโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงชลบุรี – พัทยา มีมูลค่าโครงการรวมกว่า 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงานก่อสร้างโยธาและงานบำรุงรักษา (O&M) ตลอดอายุสัญญา 30 ปี ศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา 4,000 ล้านบาท และสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง 3,000 ล้านบาท

สำหรับเอกชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติด้านเทคนิค ประสบการณ์ และผลงานพัฒนาที่พักริมทาง (Rest Area)  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ และมีประสบการณ์ และผลงานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนืตี้มอลล์ เอ้าท์เล็ตมอลล์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงโครงการแบบมิกส์ยูส

อย่างไรก็ตามจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ในช่วงที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเอกชนหลากหลายกลุ่ม ทั้ง กลุ่มผู้พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ เช่น บริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์ เนชันแนล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN, บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, กลุ่มธุรกิจพลังงาน เช่น กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP กลุ่มก่อสร้างและบริหารมอเตอร์เวย์และทางด่วน เช่น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS, บริษัท กัลฟ์ เอนเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด เป็นต้น

โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาและโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุงนั้นกรมทางหลวงได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมการประมูลคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา และจะเปิดจำหน่ายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal: RFP) ของทั้ง 2 โครงการพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. โดยกรมทางหลวงกำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 และคาดว่าจะดำเนินการคัดเลือกเอกชนแล้วเสร็จในต้นปี 2567 พร้อมทลงนามสัญญาและเริ่มต้นก่อสร้างช่วงเดือนมีนาคม 2567 โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการบางส่วนในปี 2568 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2569

สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยกรมทางหลวงจะส่งมอบพื้นที่โครงการฯ ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างที่พักริมทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงมีหน้าที่บริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงการฯ ตลอดจนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรายได้ของโครงการฯ โดยต้องชำระค่าตอบแทนให้กรมทางหลวงตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ 32 ปี (รวมการดำเนินการก่อสร้าง 2 ปี)  

“โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา และโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง จะเป็นจุดแวะพักที่ผู้เดินทางสามารถพักผ่อนอิริยาบทจากการเดินทาง ทำธุระส่วนตัว ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากความเหนื่อยล้าหรือหลับในของผู้ขับขี่ ตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้ทางประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเข้า-ออกทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยไม่จำเป็นอีกด้วย”นายสราวุธ กล่าว