PTTEP ร่วมงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 16 (IPTC 2024)

ผู้ชมทั้งหมด 319 

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยนางสาวคณิตา ศาศวัตายุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิตในประเทศ, นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา และบำรุงรักษา และ นายวิฑูรย์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ , Regional Manager, Middle East, PTTEP MENA ให้การต้อนรับนางสาวธิดา สุขีลาภ อัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ ปตท.สผ. ที่จัดขึ้นในงานประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 16 หรือ IPTC 2024 ณ เมืองดัมมาม ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

สำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่ง ปตท.สผ. นำไปจัดแสดงในงาน IPTC 2024 ได้แก่ แบบจำลองเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่ม ปตท. ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, Xplorer ยานสำรวจใต้น้ำอัตโนมัติสำหรับตรวจสอบท่อปิโตรเลียมใต้ทะเล และ Smart Forest Solution and Carbon Credit Marketplace เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว และการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิต