PTTEP สำรวจพบ “น้ำมัน-ก๊าซฯ” อีก 3 แหล่งในมาเลเซีย

ผู้ชมทั้งหมด 239 

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอีก 3 แหล่งใหม่ในมาเลเซีย พร้อมวางแผนเร่งรัดพัฒนาแหล่งร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างการเติบโตในระยะยาว

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี เอชเค ออฟชอร์ จำกัด และบริษัท พีทีทีอีพี ซาราวัก ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในมาเลเซีย ได้ค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมอีก 3 แหล่ง บริเวณนอกชายฝั่งซาราวัก ประเทศมาเลเซีย จากหลุมสำรวจเชนด้า-1 (Chenda-1) ในแปลงสำรวจ เอสเค405บี และหลุมสำรวจบังสะวัน-1 (Bangsawan-1) หลุมสำรวจบาบาด้อน-1 (Babadon-1) ในแปลงสำรวจ เอสเค438 ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่เคยสำรวจพบน้ำมันและก๊าซฯ มาก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะหลุมบาบาด้อน-1 สำรวจพบชั้นหินกักเก็บก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูง มีความหนาสุทธิกว่า 200 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีปริมาณก๊าซธรรมชาติมากอีกแหล่งหนึ่งที่ ปตท.สผ. ค้นพบในมาเลเซีย รองจากแหล่งลัง เลอบาห์ อีกด้วย

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมประเมินผล ซีรุง-2 (Sirung-2) แปลงสำรวจ เอสเค405บี เพื่อยืนยันขนาดของแหล่งปิโตรเลียม จากที่ได้สำรวจพบน้ำมันและก๊าซฯ จากหลุมสำรวจซีรุง-1 (Sirung-1) ในปี 2564 โดยจะเตรียมทำการศึกษาทางวิศวกรรมเบื้องต้น  เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการต่อไป

“มาเลเซียเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนที่สำคัญของ ปตท.สผ. โดยได้ค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในบริเวณนอกชายฝั่งมาเลเซียหลายแหล่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ปตท.สผ. มีแผนที่จะเร่งรัดพัฒนาแหล่งที่ค้นพบดังกล่าวในรูปแบบการพัฒนาแบบกลุ่ม (Cluster) โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะสามารถนำปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมการสร้างการเติบโตให้กับ ปตท.สผ. ตามแผนกลยุทธ์อีกด้วย”

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีโครงการที่อยู่ในระยะสำรวจ พัฒนา และผลิตในประเทศมาเลเซียกว่า 10 โครงการ ได้แก่ แปลงสำรวจ เอสเค405บี, เอสเค438, เอสเค314เอ, เอสเค417, พีเอ็ม407, เอสบี412, เอสเค325 ซึ่งอยู่ในระยะสำรวจ ส่วนแหล่งลัง เลอบาห์ และปาปริก้า ในเอสเค410บี อยู่ในระยะพัฒนา สำหรับ แปลงเอสเค309, แปลงเอสเค311 รวมทั้งแปลงเค และแปลงเอช ซึ่งตั้งอยู่บริเวณน้ำลึก และโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย อยู่ในระยะผลิต