PTTGCรับมือโควิดให้พนักงาน Work From Home 90-100%  

ผู้ชมทั้งหมด 1,192 


PTGC 
การ์ดไม่ตก พร้อมรับมือเชิงรุกกับ COVID-19 ระลอกใหม่ ห่วงใยพนักงานประกาศมาตรการ Work From Home 90-100%  ควบคู่กับการดูแลสังคมไปพร้อมกัน

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ที่กลับมาอีกครั้ง PTTGC ได้ปรับตัวอย่างรวดเร็วพร้อมรับมือเชิงรุก ด้วยการให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home) เพิ่มจาก 66% เป็น 90-100% และยังคงดำเนินการตาม 4 มาตรการหลัก ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่การระบาดรอบแรก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

1. ความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อปกป้องพนักงานทุกคนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ออกนโยบายให้พนักงานทุกคนที่มาทำงานที่สำนักงาน ต้องเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และสำหรับฝ่ายผลิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ บริษัทฯ ได้ออกนโยบาย “Lock up”  ซึ่งเป็นมาตรการการปกป้อง Sensitive Area เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยบริษัทฯ มีการจองโรงแรมให้พัก มีรถรับส่ง และเตรียมอาหารให้โดยเฉพาะ ตลอดจนเข้มงวดเรื่องการรักษาความสะอาดในพื้นที่ การรายงานตนเองผ่าน แอพพลิเคชั่น GC COVID-19 Reporting System ทุกวัน สำหรับการ Tracking เพื่อติดตามสุขภาพและการทำงานของพนักงานของทั้งองค์กร โดยพนักงานมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และล่าสุดเราได้เริ่มมาตรการการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบไดรฟ์ทรู (Drive-Thru) โดยพนักงานที่เข้าปฏิบัติการไม่จำเป็นต้องลงจากรถเพื่อรักษาระยะห่างมีความปลอดภัยสูงสุดทั้งสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการทำแบบสำรวจการปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home Survey) เพื่อให้พนักงานร่วมแสดงความคิดเห็น เพราะเราต้องการให้พนักงานทราบว่าผู้บริหารและองค์กรห่วงใยใส่ใจพนักงานเสมออีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานสามารถทำงาน Work From Home ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดเวลา

2. ความต่อเนื่องทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) PTTGC ยังคงกำลังการผลิตในทุกสายการผลิตเช่นเดิม โดยการทำให้องค์กรมีความคล่องตัวและเพิ่มความสามารถด้วยการปรับกระบวนการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน (Upskill & Reskill) และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพให้แก่ลูกค้า โดยมีแผนการทำงานร่วมกับลูกค้า ด้วยนโยบาย เราอยู่ได้ ลูกค้าอยู่ได้

3. การช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยรวม ทั้งในระดับชุมชนโดยรอบโรงงาน ระดับจังหวัด (ระยอง) และระดับประเทศล่าสุดนี้ PTTGC ยังได้มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกัน COVID-19 ภายใต้แบรนด์ Greater Care by PTTGC ประกอบด้วย เสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (PE Gown) ชุด Coverall เจลแอลกอฮอล์ GelCo ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร และยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันให้กับ 10 โรงพยาบาลที่จังหวัดระยอง อาทิ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลบ้านค่าย เป็นต้ และ 4. การสื่อสารสร้าง Visibility กับStakeholders เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึง Partner และนักลงทุน