PTTGCไตรมาส2/64กำไรพุ่ง2.5 หมื่นล้านบาท

ผู้ชมทั้งหมด 595 

PTTGC ไตรมาส 2/64 กำไรพุ่ง 2.5 หมื่นล้านบาท รายได้จากการขาย 1.11 แสนล้านบาท หลังได้รับปัจจัยหนุนจากราคาขายของทุกผลิตภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจฟื้นตัว ราคาน้ำมันพุ่งมีกำไรสต๊อกน้ำมัน รวมทั้งรับรู้รายการพิเศษขายหุ้น GPSC  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2564 มีกำไรสุทธิ 25,034.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 158% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2564 ที่มีกำไรสุทธิ 9,694 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไร 1,670.74 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 111,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาส 1/2564 

ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องมาจากราคาขายของทุกผลิตภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และฟีนอล จากอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ตามสภาพเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น และราคาน้ำมันดิบดูไบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาส 2/2564 ราคาน้ำมันดิบดูไบปิดที่ระดับ 72.85 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล รวมถึงบริษัทมีปริมาณการขายในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากการเริ่มเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ของโรงงานใหม่

นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยหนุนจากกำไรจากการสต๊อกน้ำมันราว 1,447 ล้านบาท ประกอบกับในไตรมาส 2/2564 ยังมีรายการพิเศษจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และได้มีการจัดประเภทเงินลงทุนส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน รวมทั้งยังมีการรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า