RATCHกู้เงินIFC150ล้านเหรียญฯลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

ผู้ชมทั้งหมด 491 

RATCH ลงนามกู้เงินส่งเสริมความยั่งยืนกับ IFC 150 ล้านเหรียญฯ ระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี ใช้คืนเงินกู้ ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ขยายโรงพยาบาล

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH กล่าวว่า บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) จำกัด (RHIS) ซึ่งเป็นบริษัทที่ RATCH เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainable Loan) จำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC)    

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน ชำระคืนเงินกู้ในโครงการพลังงานหมุนเวียน และโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมจนถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในอินโดนีเซียด้วย ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้สำหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ในต่างจังหวัด ผ่านการลงทุนของ RATCH ที่จะเข้าไปถือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC โดยมีแผนจะขยายโรงพยาบาลเพื่อให้บริการในต่างจังหวัดที่เป็นเมืองหลักในประเทศไทยให้ถึง 20 แห่ง 

“บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้ลงนามสัญญาสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนครั้งแรกสำหรับบริษัทระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศไทยกับ IFC เงินกู้ดังกล่าวนี้ เป็นการยืนยันว่า กลยุทธ์ด้านพลังงานสีเขียวของบริษัทฯ สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสูงของ IFC ซึ่งรวมถึงการเพิ่มกำลังผลิตพลังงานหมุนเวียน 2,500 เมกะวัตต์ในปี 2568 โดยในพอร์ตการลงทุนจะมีการลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล”นายกิจจา กล่าว

นายหยวน ซู ผู้จัดการประจำประเทศไทย และเมียนมาร์ ของ IFC กล่าวว่า ขณะที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกำลังเริ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประเทศไทยมีโอกาสการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก ซึ่งจะช่วยสร้างอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถติดต่อกันได้มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ สินเชื่อของ IFC จะช่วยราช กรุ๊ปพัฒนาโมเดลธุรกิจที่มีความยั่งยืนมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ฐานเงินทุนของบริษัทฯ ขยายกว้างขึ้นในจังหวะที่นักลงทุนให้ความสนใจมากขึ้นกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ IFC ยังได้ให้คำแนะนำราช กรุ๊ป ในการวางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และช่วยพัฒนากรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน โดยขยายให้ครอบคลุมด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ด้านสังคมอื่นๆ ในประเทศไทย อีกทั้งโครงการนอกเหนือโครงสร้างพื้นฐานในตลาดเกิดใหม่อื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน ได้จัดทำขึ้นตามหลักการ Green Loan Principles (GLP) และ Social Loan Principles (SLP) ที่กำหนดและกำกับโดย Loan Market Association ซึ่งจะช่วยให้ราช กรุ๊ปสามารถระดมทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตในโครงการสีเขียวและโครงการที่เป็นประโยชน์ด้านสังคมในอนาคตต่อไปได้