RATCH ทุ่ม 590.67 ล้านดอลลาร์ ซื้อหุ้น รฟ.พลังความร้อนไพตัน อินโดนีเซีย

ผู้ชมทั้งหมด 281 

ราช กรุ๊ป ปิดดีลโรงไฟฟ้าพลังความร้อนไพตัน อินโดนีเซีย มูลค่าลงทุนประมาณ 590.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) RATCH ประกาศผลสำเร็จการลงทุนซื้อหุ้นกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนไพตัน กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,045 เมกะวัตต์ ในอินโดนีเซีย และกิจการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า จากกลุ่มบริษัท Mitsui & Co., Ltd. การลงทุนดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา หลังจากนี้ บริษัทฯ โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“RHIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นทั้งหมด จะถือหุ้นร้อยละ 36.26 ในบริษัท PT Paiton Energy และ บริษัท Minejesa Capital B.V พร้อมทั้งถือหุ้นร้อยละ 65 ในบริษัท IPM Asia Pte. Ltd. ซึ่งดำเนินธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่ารวมประมาณ 590.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนไพตัน ในอินโดนีเซีย ได้สำเร็จโดยสมบูรณ์แล้ว และเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะสร้างฐานธุรกิจที่มั่นคงและระยะยาวในอินโดนีเซีย อีกทั้งยังช่วยสร้างพันธมิตรรายใหม่ที่จะเพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจในธุรกิจไฟฟ้าและเกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย หลังจากนี้กำลังการผลิตที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นเป็น 9,038.04 เมกะวัตต์ เสริมด้วยธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น  

“บริษัทฯ มีความยินดีและขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จครั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนภารกิจและเป้าหมายของบริษัท PT Paiton Energy ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังจะแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึงพลังงานทดแทนร่วมกันในอนาคต ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนโรงไฟฟ้าในอินโดนีเซีย รวม 4 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 1,009.72 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ยังคงมีอินโดนีเซียเป็นเป้าหมายการลงทุนด้วยเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนไพตัน ประกอบด้วย หน่วยผลิตไฟฟ้า 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยผลิตที่ 7 และหน่วยผลิตที่ 8 กำลังผลิตติดตั้งรวม 1,230 เมกะวัตต์ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2542 และหน่วยผลิตที่ 3 กำลังผลิตติดตั้ง 815 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2555 โครงการโรงไฟฟ้าไพตันทั้ง 3 หน่วยดังกล่าว มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย ซึ่งมีอายุสัญญาสิ้นสุดในปี 2585 สำหรับกำลังการผลิตของโครงการที่บริษัทฯ รับรู้จากการลงทุนครั้งนี้ประมาณ 742 เมกะวัตต์