RATCH ทุ่ม 860 ลบ. ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Minh Luong ในเวียดนาม

ผู้ชมทั้งหมด 356 

“ราช กรุ๊ป” เผย บริษัทร่วมทุน NREI บรรลุผลสำเร็จเข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Minh Luong ในเวียดนาม กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ มูลค่า 860 ล้านบาท COD ตั้งแต่ เม.ย.2561 มีสัญญาขายไฟให้การไฟฟ้าเวียดนาม 20 ปี

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 Nexif Ratch Energy Investments Pte. Ltd. (“NREI”) บริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้น 49% ผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“RHIS”) บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้บรรลุผลสำเร็จในการเข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 100% เพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Minh Luong คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 860 ล้านบาท

อนึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่านตลอดปี (Run -of the River) ขนาดกำลังการผลิต30 เมกะวัตต์ (คิดเป็นสัดส่วนของบริษัทฯ 14.7 มกะวัตต์) ตั้งอยู่ในจังหวัดหล่าวกาย (La0 Ca) ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปี กับการไฟฟ้าเวียดนาม ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD)ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย