RATHCอัดฉีด259ล้านบาทเพิ่มทุนบริษัทย่อยในสปป.ลาว

ผู้ชมทั้งหมด 713 

RATHC อัดฉีด 259 ล้านบาท เพิ่มทุนบริษัทย่อยใน สปป. ลาว รองรับการขยายธุรกิจ เดินหน้าก่อสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง พร้อมส่งออกให้ลูกค้าญี่ปุ่นไตรมาส 4/65

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH กล่าวว่า บริษัท ราช-ลาวเซอร์วิส จำกัด  (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ใน สปป. ลาว) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจำนวน 384 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12.75 ล้านหุ้น และเรียกชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนงวดแรกแล้ว 259 ล้านบาท เนื่องจาก RATCH มองเห็นโอกาสขยายการลงทุนในสปป. ลาว อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ราช-ลาว ได้ลงทุนในโครงการต่างๆ รวมมูลค่ามากกว่า 1,200 ล้านบาท ที่สำคัญ ได้แก่ การเข้าถือหุ้นร้อยละ 5.65 ในบริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน)  หรือ EDL-Gen, การร่วมทุนในบริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำประปาจำหน่ายให้แก่การประปานครหลวงเวียงจันทน์ ร้อยละ 40 และการร่วมทุนในบริษัท  สีพันดอน ราช-ลาว จำกัด ร้อยละ 25 เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น อีกทั้ง ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โครงการเชื้อเพลิงชีวมวล และธุรกิจบริการสุขภาพ ด้วย

พร้อมกันนี้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการลงทุนพัฒนาและเดินหน้าโครงการต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว  รวมถึงการก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ตั้งอยู่ในเมืองมูนละปาโมก แขวงจำปาสัก และพัฒนาการเพาะปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่สัมปทานประมาณ 30,000 ไร่ ซึ่งมีบริษัท สีพันดอน ราช-ลาว จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโดย ราช-ลาว ร่วมลงทุนร้อยละ 25 โรงงานดังกล่าวมีกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี และคาดว่าจะผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4 ปี 2565

สำหรับชีวมวลอัดแท่งจะส่งออกให้กับบริษัท Kyuden Mirai Energy Co., Ltd (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Kyushu Electric Power Company Incorporated ประเทศญี่ปุ่น) ในปริมาณ 100,000 ตันต่อปี ภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาว 15 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเจรจากับลูกค้าอุตสาหกรรมญี่ปุ่นรายอื่นๆ เพื่อขยายกำลังการผลิตในระยะที่ 2 รองรับความต้องการชีวมวลอัดแท่งในช่วงปี 2565-2585 ที่สูงราว 8,000,000 ตันต่อปี ตามนโยบายด้านพลังงานทดแทนของประเทศญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆ นี้ Kyuden Mirai Energy Co., Ltd. (KME)  ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท  สีพันดอน ราช-ลาว จำกัด และมีข้อตกลงจะซื้อชีวมวลอัดแท่งของโครงการฯ ในปริมาณ 100,000 ตันต่อปีเป็นระยะเวลา 15 ปี สำหรับ KME ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นและมุ่งหมายจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่รับผิดชอบ ภายใต้แนวคิด “การใช้ทรัพยากรชีวมวลหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด” (Biomass Resource Recycling Concept)

นอกจากนี้ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงและเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะทำให้ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดลง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกด้วย ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท สักสิด ที่ปรึกษาและการค้า จำกัด และรัฐบาล สปป.ลาว ศึกษาพื้นที่และความเป็นไปได้ในการปลูกไม้อุตสาหกรรม และก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดในเมืองสะหม้วย แขวงสาละวัน บริษัทฯ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้