SCGC ผนึก เดนกะ ตั้ง รง.ผลิต Acetylene Black เสร็จปี69

ผู้ชมทั้งหมด 307 

เอสซีจี ส่งบริษัทในเครือ SCGC ตั้ง “เดนกะ เอสซีจีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์” บริษัทร่วมทุนกับ Denka ประเทศญี่ปุ่น ตั้งโรงงานผลิต อะเซทิลีนแบล็ก ส่วนประกอบนำไฟฟ้าในห่วงโซ่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า คาดว่าแล้วเสร็จครึ่งแรกปี2569

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (SCC) หรือ เอสซีจี ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่บริษัทแจ้งเรื่องการร่วมทุนกับบริษัท Denka Company Limited ในห่วงโซ่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 โดย บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าร่วมลงทุนตามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Denka ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งบริษัทเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายอะเซทิลีนแบล็ก (Acetylene black) ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบนำไฟฟ้าในการผลิตขั้วแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงใช้เป็นส่วนประกอบนำไฟฟ้าในการผลิตสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสำหรับพลังงานลมนอกชายฝั่ง เป็นต้น โดย Denka เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 60 และส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 40 จะถือหุ้นโดย SCGC

ขณะนี้ SCC ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเรียบร้อยแล้วชื่อ บริษัท เดนกะ เอสซีจีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด (Denka SCGC Advanced Materials Co., Ltd.”) ทุนจดทะเบียน 7,258.56 ล้านบาท (หรือประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ประเทศไทย ประมาณการกำลังการผลิตประมาณ 11,000 ตันต่อปี คาดว่าโรงงานจะสร้างเสร็จภายในครึ่งแรกของปี 2569 คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 14,800 ล้านบาท (หรือประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ทั้งนี้ การร่วมทุนนี้จะส่งเสริมให้ SCGC ก้าวสู่ห่วงโซ่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความต้องการของตลาดสูง สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGC ในการยกระดับธุรกิจสินค้าที่มีมูลค่าสูง (High Value-Added) ตอบสนองการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ลดภาวะโลกร้อน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์(Net Zero Carbon Emission)