SPRCไตรมาส 2/64 กำไรสุทธิ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ชมทั้งหมด 415 

SPRC เผยไตรมาส 2/64 กำไรสุทธิ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ค่ากลั่นจะลดลง แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติยังอยู่ในระดับต่ำ พร้อมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานและผลประกอบการทางด้านการเงินไตรมาสที่ 2/2564  ว่า SPRC มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (773 ล้านบาท) ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ที่ 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,006 ล้านบาท)

โดยค่าการกลั่นตลาด ในไตรมาสที่ 2/2564 อยู่ที่ 2.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงจากไตรมาสที่ 1/2564 ซึ่งอยู่ที่ 3.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยหลักมาจากส่วนเพิ่มของราคาน้ำมันดิบ (crude premiums) ที่ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์จะดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 ก็ตาม 

นอกจากนี้ SPRC ยังคงพยายามดำเนินโครงการปรับปรุงกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นเลิศด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติอยู่ในระดับต่ำที่ 1.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในไตรมาสที่ 2/2564

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 มีมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดการดำเนินงานตั้งแต่1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ส่วนวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น SPRC ยังมุ่งมั่นที่จะทำเรื่องสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความปลอดภัยและการมีสุขภาพที่ดีของสมาชิกครอบครัว SPRC แม้ว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะมีผู้รับเหมาหนึ่งรายที่มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวก แต่ด้วยมาตรการการป้องกันอย่างสูงสุดของบริษัทฯ ทำให้สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันผู้รับเหมารายนั้นได้รักษาตัวและหายเป็นปกติ SPRC ยังคงเดินหน้าอย่างเคร่งครัดในการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกครอบครัวของเราทุกคนปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยโดยมีเป้าหมายด้านความพร้อมใช้งานของหน่วยการผลิต (Operation Availability – OA)  รวมถึงอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization of Equivalence Distillation Capacity -UEDC)  ให้มีความเป็นเลิศจากจำนวนโรงกลั่นน้ำมันมากกว่า 90 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย SPRC มีความพร้อมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 175,000 บาร์เรลต่อวัน หากความต้องการของผลิตภัณฑ์กลับมาเป็นปกติ

พร้อมกันนี้ SPRC ยังมุ่งสร้างผลกำไรให้ได้มากที่สุด โดยการปรับสัดส่วนการผลิตให้เหมาะสม การผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลอย่างเต็มกำลัง รวมถึงความพร้อมในการกลับมาผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ พร้อมกับแสวงหาโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เตรียมพร้อมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ