“Swap & Go” ผนึก “ทิพยประกันภัย” และ “ดีพี เซอร์เวย์” เปิดตัวโครงการ “EV Surveyor” นำร่องใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ได้

ผู้ชมทั้งหมด 743 

นางสาวอาวีมาศ สิริแสงทักษิณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go)  นายจุมพล ริมสาคร ประธานกรรมการ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด (ดีพี เซอร์เวย์) นายกลพัฒน์ รัตนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด และ ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ทิพยประกันภัย) ร่วมเปิดตัวโครงการ “EV Surveyor” ส่งเสริมการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับให้บริการงานสำรวจภัยสินไหมรถยนต์และภัยอื่นๆในธุรกิจประกันวินาศภัย

ทั้งนี้ Swap & Go ผู้ให้บริการเครือข่ายการสลับแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานสากลแก่ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ ส่งมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ได้ในโมเดลอัพเกรด รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่ารุ่นเดิม 2 เท่า ให้แก่ ดีพี เซอร์เวย์ นำร่องใช้งานให้บริการงานสำรวจภัยสินไหมรถยนต์และภัยอื่นๆในธุรกิจประกันวินาศภัย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ขณะที่ ทิพยประกันภัย ผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยและดิจิทัลอินชัวรันส์ และ ดีพี เซอร์เวย์ ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการสำรวจภัยแบบครบวงจร ตั้งเป้าหมายการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้ได้จำนวน 100 คัน ในปี 2566 ความร่วมมือนี้จึงมุ่งส่งเสริมและเพิ่มจำนวนการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานสะอาดของประเทศ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานอนาคตอย่างยั่งยืน