TSEบอร์ดเขียวขายโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น8.24MWบุ๊กกำไร1พันล้าน

ผู้ชมทั้งหมด 501 

TSE บอร์ดอนุมัติขายโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 6 โครงการ ขนาดกำลังการรวม 8.24 เมกะวัตต์ มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท บุ๊กกำไรไตรมาส 3/64

น.ส.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านมามีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Farm) ที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งหมด 6 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตและเสนอขายรวม 8.24 เมกะวัตต์ ให้กับนักลงทุนสถาบันของประเทศญี่ปุ่น

โดยเป็นการขายเงินลงทุน 100% ของ Eco Solar Aizu (“ESA”) และ ของ Ibaraki Ushiku 1 (“IU1”) ที่ถือโดย TSE Group International PTE. LTD. และ Solar Assets PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TSE ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ด้วยมูลค่าการขายโครงการ รวมจำนวน 3,363 ล้านเยน หรือ คิดเป็นประมาณ 1,027 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ภายในไตรมาส 3/2564 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถนำเงินจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวไปชำระหนี้สินบางส่วน อีกทั้งยังสามารถใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่ด้านพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจาเพื่อซื้อกิจการที่ดำเนินการจ่ายไฟและขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เพื่อรับรู้รายได้ทันทีและคาดว่าจะรู้ผลการเจรจาเข้าซื้อสำเร็จภายในไตรมาส 4/2564