UACกางแผนรับปีเสือทุ่ม500ล้านลุยโรงไฟฟ้าชุมชน – สถานีชาร์จEV

ผู้ชมทั้งหมด 515 

UAC กางแผนธุรกิจ ขานรับปีเสือ ลุย Sustainable Development – Circular Economy อัดงบลงทุน 500 ล้านบาท บุกโรงไฟฟ้าชุมชน – EV Charging Station หวังช่วยหนุนรายได้ปี 65 แตะ 2 พันล้าน

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2565 มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นและ UAC ก็มีการปรับกลยุทธ์การทำงานผ่านระบบออนไลน์จนสามารถทำงานในแบบ Remote Working อีกทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่ต่อยอดมาจากสารปรับปรุงดินที่เป็น By-Product จากโรงงานก๊าซชีวภาพ รวมทั้ง ศึกษาความเป็นไปได้ ด้านการลงทุนในรูปแบบใหม่ อาทิ สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับบริษัทที่หลากหลายมากขึ้น    

โดยในปีนี้บริษัทฯ วางยุทธ์ศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจด้านพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการการเร่งขยายการตลาดในส่วนของธุรกิจเทรดดิ้ง ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึ้น อาทิ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี พลังงานและเคมีภัณฑ์ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมทั้งยังมองหาโอกาสการลงทุนร่วมกับพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่กำลังพัฒนา อาทิ สารปรับปรุงดิน โรงไฟฟ้า การเข้าเป็นที่ปรึกษากับพันธมิตรในด้านโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ

ทั้งนี้ จากกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2565 แตะ ระดับ 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯยังตั้งเป้ารักษาระดับอัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) มากกว่า  420 ล้านบาท ของรายได้ยอดขายรวม   

นายชัชพล กล่าวว่า แผนการลงทุนในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนไว้ประมาณ 500 ล้านบาท สำหรับรองรับการลงทุนโครงการต่างๆ อาทิ โรงไฟฟ้าชุมชน ธุรกิจเทรดดิ้ง และธุรกิจ EV Charging Station เพื่อมุ่งเน้นนโยบายการลงทุนด้าน Energy Efficiency ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยล่าสุดโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานในอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างรอการเซ็นอนุมัติ PPA จากภาครัฐ ซึ่งหากมีการเซ็น PPA เรียบร้อยสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ และรับรู้รายได้ในปี 2565 นี้ เนื่องจากการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ และวิสาหกิจชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าขยะขนาด 6 เมกะวัตต์ที่นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างหลังจากโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทนและแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่แผนการขยายธุรกิจเทรดดิ้งในปีนี้  UAC มีการวางกลยุทธ์ เพื่อก้าวสู่การเป็น Service Provision เช่น การให้คำปรึกษาหลังการขาย และการทำการตลาดแบบ Customer Centric เพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวน อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 เพื่อรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ในการขายสินค้าให้อยู่ที่ระดับ 20-22 %  รวมทั้งการบริหารต้นทุน Inventory ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามกรอบของ Sustainable Development ที่วางไว้

ส่วนความคืบหน้าในการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ EV Charging Station นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) และพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสถานีน้ำมัน ซึ่งคาดว่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ในปี 2565 จะดำเนินการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในรูปแบบชาร์จไฟแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC EV Quick Charger) ที่มีขนาดสูงสุดถึง 200 KW เฟสแรก จำนวน 4 สถานี 12 หัวจ่าย  

นอกจากนี้ UAC มีแผนในการนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ โดยขณะนี้ได้วางกลยุทธ์เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในปีนี้ไว้หลากหลาย  อาทิ แผนการออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท และเงินกู้จากธนาคาร ซึ่งสถาบันการเงิน โดยรักษาระดับอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ระดับ 1.5 เท่า