UAC ทุ่มงบ 200 ลบ. ตั้งโรงงานผลิต RDF3 ในอินโดนีเซีย

ผู้ชมทั้งหมด 496 

บอร์ด UAC ไฟเขียวลงทุนโครงการโรงงานผลิต RDF3 ในอินโดนีเซีย มูลค่าโครงการประมาณ 200 ล้านบาท ผ่านบริษัทร่วมทุน “PT CAHAYA YASA CIPTA (CYC)” ลั่นสอดรับนโยบายการลงทุนต่อยอดธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)ระยะยาว

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “UAC” เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณกรรมการบริษัทฯอนุมัติการลงทุนโครงการโรงงานผลิต RDF3 ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจำหน่ายเชื้อเพลิง RDF3 คิดเป็นมูลค่าโครงการประมาณ 200 ล้านบาท โดยการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทฯได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ “PT CAHAYA YASA CIPTA” หรือ (CYC) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยUAC ถือหุ้นในสัดส่วน 70% และบริษัท PT Terang Hidup Energi (THE) ถือหุ้น 30%

โครงการโรงงานผลิต RDF3 ตั้งอยู่บนพื้นที่สัมปทานบ่อขยะที่เมืองสุขภูมิ ประเทศอินโดนีเซีย มีปริมาณขยะเก่าประมาณ 500,000 ตัน และมีขยะใหม่ประมาณ 200 ตัน/วัน และจะเพิ่มขึ้นถึง 450 – 500 ตัน/วัน จากขยะในพื้นที่เมืองใกล้เคียง ซึ่งเพียงพอที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต RDF3 เพื่อส่งมอบให้กับโรงปูนซีเมนต์ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ในระยะยาวจนสิ้นสุดสัญญาผลิตและจำหน่าย RDF3

นอกจากนี้ การลงทุนโครงการโรงงานผลิต RDF3 ที่เมืองสุขภูมิ ประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการ (ESG) ซึ่งเป็นหลักการในการวางรากฐานความยั่งยืนและเสริมสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ในระยะยาว