UAC ปี 65 วางเป้า EBITDA กว่า 420 ล้าน COD โรงไฟฟ้าชุมชนไตรมาส 2/65

ผู้ชมทั้งหมด 428 

UAC ปี 65 เดินหน้าลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาด วางเป้า EBITDA กว่า 420 ล้าน พร้อมเตรียม COD โรงไฟฟ้าชุมชนไตรมาส 2/65 ส่วนผลประกอบการปี 64 มีกำไร 246 ล้านบาท

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการการเร่งขยายการตลาดในส่วนของธุรกิจเทรดดิ้ง ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึ้น อาทิ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงาน ปิโตรเคมี พลังงานและเคมีภัณฑ์

พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ในปีนี้ แตะระดับ 2,000 ล้านบาท รวมถึงการรักษาอัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) มากกว่า  420 ล้านบาท ของรายได้ยอดขายรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ขณะเดียวกัน บริษัทฯมีแผนขยายการลงทุนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเปิดกว้างด้านการร่วมกับพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังมีแผนในการเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อาทิ สารปรับปรุงดิน โรงไฟฟ้า รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับพันธมิตรในด้านโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้   

ทั้งนี้ล่าบริษัทฯมีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยใช้หญ้าเนเปียร์ จำนวน 300 ตันต่อวัน เพื่อเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 3 MW โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในไตรมาส 2/2565 นี้  โดยคาดว่า โครงการภูผาม่านจะเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแห่งแรกที่สามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ 

อีกทั้งบริษัทฯได้เข้าลงทุนแหล่งปิโตรเลียมหมายเลข L10/43 และ L11/43 พื้นที่ผลิตปิโตรเลียมอรุโณทัยและบูรพา จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการต่อยอดการผลิตให้กับโรงผลิตผลิตภัณฑ์ PPP, โรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ และโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ส่วนผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาถือว่ามีอัตราการเติบโตที่มั่นคง ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการปรับกลยุทธ์เพื่อสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้การมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 1,466.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.52% (YoY) และมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัท 246.81 ล้านบาท โดยมี Gross Margin ที่ระดับ 15.76% ส่งผลให้ EBITDA ณ สิ้นปี 2564 อยู่ที่ระดับ 409.62 ล้านบาท ส่วนด้าน ROE นั้นอยู่ที่ 20.73% เพิ่มขึ้น 2.21% จากปี 2563

ทั้งนี้สาเหตุรายได้รวมมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นในส่วนของรายได้ บริษัทยูเอซี แอดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (UAPC) เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยภายใต้ UAC Global ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตนำเข้า จัดจำหน่าย และส่งออกเคมีภัณฑ์ในกลุ่ม Latex Emulsion ขณะที่ธุรกิจเทรดดิ้ง สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย ทำให้กลุ่ม UAC มีกำไรขั้นต้นรวม 231.11 ล้านบาท รวมถึงการฟื้นตัวด้านวัตถุดิบของการผลิตของโรงงาน PPP ซึ่งนำไปสู่การจำหน่ายที่มากขึ้นของก๊าซเชื้อเพลิง C1 ก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) โดยในปัจจุบันโรงงาน PPP และโรงไฟฟ้าเสาเถียรได้รับก๊าซธรรมชาติจาก ปตท สผ. เพิ่มขึ้นกว่า 1.2 MMSCFD

นอกจากนี้ UAC ยังมีการรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทร่วมทุน บจ.บางจาก ไบโอฟูเอล (BBF) ตามสัดส่วนการถือหุ้น 30% เข้ามาในอัตราหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 105.56 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2564 ซึ่งได้ประโยชน์จากการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจำหน่าย และราคาขายเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น ตามความต้องการใช้นำมันดีเซลในภาคการขนส่ง และภาคการเกษตร ประกอบกับความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบในช่วงที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับสูงขึ้น