UAC ปี 66 ลุยลงทุนปิโตรเลียม โรงไฟฟ้าชุมชน โรงงานผลิต RDF หนุนรายได้โต 20%

ผู้ชมทั้งหมด 544 

UAC เปิดแผนกลยุทธ์ปี 66 ยกระดับองค์กรเติบโตสู่ความยั่งยืน ประกาศเดินหน้าลุย ลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาด “ปิโตรเลียม – โรงไฟฟ้าชุมชน – โรงงานผลิต RDF” หนุนรายได้โตกว่า 20%

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า จากความสำเร็จในปี 2565 ที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯอย่างยั่งยืน (For Sustainable Future) และการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยโครงการการลงทุนต่างๆของบริษัทฯได้ทยอยเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การดำเนินการขุดเจาะน้ำมันดิบจากแหล่งปิโตรเลียม L11/43 จังหวัดสุโขทัย การเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) 4 หัวจ่าย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งทุกโครงการสามารถดำเนินได้ตรงตามแผนที่วางไว้ 

ส่วนปี 2566 บริษัทฯ ยังคงเร่งขับเคลื่อน ในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจทั้งด้านพลังงานสะอาด-พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการศึกษาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึง การร่วมทุนพันธมิตรในระดับชั้นนำ เพื่อยกระดับองค์กร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยในปีนี้ บริษัทฯได้ตั้งเป้าอัตราการเติบโตของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบจากปี 2565 พร้อมทั้งรักษาระดับการเติบโตของอัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)  มากกว่า 25% ของรายได้ยอดขายรวม

นอกจากนี้ ยังได้ตั้งงบลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจ ในปีนี้ ประมาณ 200 -300 ล้านบาท จากการขับเคลื่อน 2 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจ Trading ซึ่งเป็นการจำหน่ายสารเคมีอุปกรณ์ และเครื่องจักร โดยบริษัทฯเดินหน้าขยายฐานลูกค้าทั้งในกลุ่ม Industrial และกลุ่ม Energy เชิงรุก ทั้งลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

ธุรกิจ Manufacturing – Energy  โดยธุรกิจดังกล่าวถือเป็นดาวเด่นของปีนี้ เนื่องจากจะมีหลายๆโครงการที่จะทยอยเปิดดำเนินการ และรับรู้รายได้เข้ามาอย่างชัดเจนในปีนี้ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรฐกิจฐานรากขนาดการผลิตไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ คาดว่าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ในเร็วๆนี้ ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมในการเดินเครื่องผลิตได้ทันที, โครงการจัดการขยะ เพื่อผลิตพลังงานทดแทน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งเฟสแรกเป็นโครงการบริหารจัดการขยะได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้มีการต่อยอดการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงจากขยะ หรือ RDF3 โดยการเซ็นสัญญาขาย RDF3 ให้กับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในสปป.ลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องผลิตและพร้อมจำหน่าย RDF3 ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2566 นี้ 

ขณะที่ ล่าสุด บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นย่อยของ UAC สามารถผ่านเกณฑ์การประมูลโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ปี 2565-2573 ได้จำนวน 6 โครงการ ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 14.25 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการตัดสินรอบสุดท้ายภายในเดือนมีนาคมนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯได้เตรียมการขยายการลงทุน สำหรับการสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมจากแหล่งผลิตปิโตรเลียมหมายเลข L10/43 ต่อ หลังจากในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาได้ประความสำเร็จจากการขุดเจาะปิโตรเลียมล็อตแรกจากแหล่งผลิตปิโตรเลียม L11/43 ซึ่งยังผลิตน้ำมันดิบได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ที่ได้ร่วมมือกับ บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) โดยตั้งเป้าจะขยายให้ครบ 50 สถานี หรือ 150 หัวจ่าย ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 2 ปีตามแผนที่วางไว้

“ภาพรวมอุตสาหกรรมพลังงานในปีนี้ มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวหลังจากการเปิดประเทศของจีน ส่งผลให้มทีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ การจ้างงานให้กับแรงงาน และรายได้ให้กับครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น” นายชัชพล กล่าว