UAC ผนึก กรมส่งเสริมและประหยัดพลังงาน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว ลงนามศึกษาการแปรรูปขยะ

ผู้ชมทั้งหมด 319 

ดร.ศรีนาวา สุภาณุวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานสีเชียว และพัฒนาพื้นฐานโครงร่างสถานีชาร์จรถไฟฟ้า ระหว่างกรมส่งเสริมและประหยัดพลังงาน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ กับบริษัท เวียงจันทน์บริหารจัดการขี้เหยื้อ จำกัด ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมี นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) และ นายจันทร์โท มีรัตนแพง  อธิบดีกรมส่งเสริมและประหยัดพลังงาน เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้