UAC ผนึก EPS บริษัทในเครือ SCG ร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพ

ผู้ชมทั้งหมด 530 

เมื่อเร็วๆนี้ นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) ร่วมกับ นายณัฐวุฒิ สมชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (EPS) บริษัทในเครือ SCG  ลงนาม MOU เพื่อร่วมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนพืชพลังงานแบบ ก๊าซชีวภาพ สำหรับนักลงทุนในประเทศ    โดยใช้เทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์ของ UAC ที่เป็นผู้นำเรื่อง โรงไฟฟ้ากาซชีวภาพจากพืชพลังงาน   อาทิเช่น หญ้าเนเปียร์และต้นข้าวโพด

 พร้อมทั้งยังมีการต่อยอดไปยังการผลิตเป็นสารปรับปรุงดินและน้ำหมักชีวภาพที่เกิดจากวัสดุที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดและอุดมไปด้วยธาตุอาหารจำเป็นสำหรับพืช เพื่อตอบโจทย์แนวทาง Green Energy ตามเป้าหมายของบริษัท ณ SCG สำนักงานใหญ่