UAC ผนึก PT TERANG ศึกษาลงทุนในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง RDF3

ผู้ชมทั้งหมด 379 

เมื่อเร็วๆนี้ นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC และ Mr. Widiyo Buntoro Director and Owner PT TERANG HIDUP ENERGI ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง RDF3 (Refuse Derived Fuel) จัดส่งให้กับ PT.Semen Jawa (SJW) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายปูนสำเร็จรูปในประเทศอินโดนีเซีย ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. ยูเอซี โกลบอล