UAC ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขาย RDF3 กับ KCL

ผู้ชมทั้งหมด 482 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565  นายชัชพล ประสพโชค (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท Vientiane Waste Management (VWM) ใน สปป.ลาว ร่วมกับนายพีรมาศ วจนานวัช (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท Khammouane Cement Co., Ltd. (KCL) ผู้ผลิตปูนสำเร็จรูปชั้นนำใน สปป.ลาว และยังเป็นบริษัทในเครือ SCG ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขาย ขยะเชื้อเพลิง หรือ Refuse Derived Fuel (RDF) ปริมาณ 15,000 ตัน/ปี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของ KCL  ซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จการเข้าไปลงทุนในโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี  ณ สำนักงานใหญ่ SCG