“UAC” ลงนามรับสัมปทานแหล่งปิโตรเลียม L10-L11 สภาพคล่องสูง ไม่ต้องเพิ่มทุน

ผู้ชมทั้งหมด 1,111 

“ยูเอซี โกลบอล” ลงนามบันทึกข้อตกลงรับโอนสิทธิสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมกับกรมเชื้อเพลังธรรมชาติ ในแหล่งหมายเลข L10/43 และ L11/43 เตรียมเข้าพื้นที่สำรวจไตรมาส2นี้ ตั้งเป้าผลิต 500 บาร์เรลต่อวัน สร้างรายได้เพิ่ม 300 ล้านบาท/ปี

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร และนายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) ได้ร่วมลงนามสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ของสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ 1/2547/67 เพื่อโอนสัมปทานปิโตรเลียม สำหรับแปลงสำรวจบนบก หมายเลข L10/43 และ L11/43 ให้กับ  บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จำกัด (UU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UAC ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของ UU ที่จะสามารถพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศได้ต่อไป

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ “UAC เปิดเผยว่า ภายหลังจากมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้ บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จำกัด (UU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UAC ตามสัดส่วนการถือหุ้น 70% และอีก 30% เป็นบริษัท พีทีอี พลัส จำกัด  ได้รับโอนสิทธิสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมแหล่งปิโตรเลียมหมายเลข L10/43 และ L11/43 พื้นที่ผลิตปิโตรเลียมอรุโณทัยและบูรพา จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีอายุสัมปทานจนถึงปี 2576

ล่าสุด บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในสัญญารับโอนสิทธิสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม กับกรมเชื้อเพลังธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เพื่อเข้าลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมหมายเลข L10/43 และ L11/43 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเบื้องต้นบริษัทฯจะมีการเข้าสำรวจปริมาณปิโตรเลียมสำรองในพื้นที่สัมปทานดังกล่าว เพื่อต้องการทราบปริมาณปิโตรเลียมที่ชัดเจนได้ในไตรมาส 2/2565 นี้

“ปัจจุบันแหล่งปิโตรเลียมดังกล่าวสามารถผลิตน้ำมันดิบ ได้เฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 300 บาร์เรล/วัน และคาดว่าภายหลังการเข้าลงทุนแล้วจะสามารถผลิตน้ำมันได้ถึง 500 บาร์เรลต่อวัน ดังนั้นหลังจากบริษัทฯ เข้ามาดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ จะสามารถทยอยรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3/2565 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี อ้างอิงจากราคาน้ำมันดิบและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ ปัจจุบัน”

นายชัชพล กล่าวอีกว่า สำหรับเงินลงทุนในปีนี้บริษัทฯ ตั้งไว้ที่ 500 ล้านบาท ซึ่งมีการวางกลยุทธ์เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในปีนี้ไว้หลากหลาย ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน เพราะยังมีสภาพคล่องสูงและมี แผนการออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาทในไตรมาสสองนี้ โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ณ สิ้นปี 2564 อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.49  เท่า

ด้วยศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 186.93 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น คงเหลือต้องจ่ายเงินปันผลอีกในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ UACมีการจ่ายปันผลตลอดระยะเวลา 12 ปีต่อเนื่อง จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มหุ้นปันผล (Dividend Stock)