UBE ต้อนรับคณะผู้บริหาร PRAPAT เยี่ยมชมกิจการ

ผู้ชมทั้งหมด 382 

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBEผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังแบบครบวงจร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPATผู้นำเทคโนโลยี Cleaning Hygiene Solutions ในกลุ่มธุรกิจ Hospitality & Food Industry ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำโดย นายสืบพงศ์ เกตุนุติ  (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัท ณ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล  จำกัด (มหาชน) อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆนี้