WHAID ผนึก ICBC (Thai) เสริมแกร่งการลงทุนพัฒนาธุรกิจ

ผู้ชมทั้งหมด 139 

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาว จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในนามของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAID ผู้พัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย กับนาย เสี่ยวปอ หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  เพื่อผสานกำลังในการส่งเสริมการลงทุน และพัฒนาธุรกิจภายในนิคมอุตสาหกรรม WHA ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง  

โดยธนาคารจะเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน  พร้อมนำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรแก่นักลงทุนที่มีศักยภาพจากประเทศจีน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ยังครอบคลุมถึงการให้บริการด้านการเงินกับพนักงานของ WHA Group อีกด้วย