กทพ. ปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษชั่วคราว ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษท่าเรือ 1

ผู้ชมทั้งหมด 288 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท เพียงพอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร จะดำเนินการติดตั้งนั่งร้าน โดยจะปิดด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษท่าเรือ 1 ช่องที่ 4, 3, 2, และ 1 ของด่านตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันถัดไป

ทั้งนี้ กทพ. ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านและผู้อื่น และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่ 08 1846 0252