กบน. ประกาศข่าวดีวันแรงงานลดราคาดีเซลเหลือ 32.50 บาท/ลิตร มีผล 4 พ.ค. 66 

ผู้ชมทั้งหมด 16,876 

สกนชเผยข่าวดีต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติ กบนอนุมัติลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอีกรอบเป็นครั้งที่ 5 เหลือ32.50 บาท/ลิตร หลังจากราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลลดลงไม่ถึง 100 เหรียญต่อบาร์เรล ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 มีผล 4 .. 66 

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 0.50 บาทต่อลิตร จากราคา 32.94 บาทต่อลิตร เป็น 32.44 บาทต่อลิตร หรือลดเหลือ 32.50 บาทต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยเป็นปรับลดลงอีกเป็นครั้งที่ 5 หรือรวมการปรับลงแล้ว 2.50 บาทต่อลิตรนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

สาเหตุการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลมาจาก ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซลเดือนเมษายน 2566 อยู่ที่ 97.12 เหรียญสหรัฐต่อบาร์ ซึ่งไม่ต่างกันมากจากเดือนมีนาคมอยู่ที่ 98.92 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยอัตราเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลเฉลี่ยเดือนเมษายน 2566 อยู่ที่ 5.00 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ดี สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลโลกยังคงมีความผันผวนจากเศรษฐกิจที่ถดถอย วิกฤตด้านการเงิน ความผันผวนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดจนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน   

สำหรับฐานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มทยอยติดลบลดลง วันที่ 30 เม.. 2566 ติดลบ 82,612 ล้านบาท แบ่งเป็นติดลบจากบัญชีน้ำมัน 35,822 ล้านบาท บัญชีก๊าซ LPG 46,790 ล้านบาท