กพช.ขอดึงรายได้ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯปตท.6 พันลบ.ตรึงค่าไฟงวดแรกปี66ช่วยกลุ่มเปราะบาง

ผู้ชมทั้งหมด 953 

มติกพช. เคาะแนวนโยบายการบริหารจัดการก๊าซฯ ลดต้นทุนค่าไฟระยะสั้น สั่งจัดสรรก๊าซฯอ่าวจากโรงแยกป้อนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าภาคครัวเรือนก่อน พร้อมขอความร่วมมือ ปตท.จัดสรรรายได้ธุรกิจโรงแยกฯ 1,500 ล้านบาท 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.66) สนับสนุนลดค่าไฟช่วยกลุ่มเปราะบาง ตามขั้นบันได หวังตรึงค่าไฟงวดแรกปี66 อยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565)  ได้พิจารณาสถานการณ์พลังงานระยะสั้นในช่วงปลายปีนี้ โดยพบว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและประเทศยูเครนที่ยังไม่มีข้อยุติส่งผลให้ราคาพลังงานโลกมีความผันผวนและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรง ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว LNG (JKM) นำเข้า ปรับเพิ่มขึ้นจากต้นปี 2564 ที่ 10 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู เป็น 30 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ในเดือน ต.ค. 65 การประมาณการณ์แนวโน้มราคา LNG ในปี 2566 – 2567 อยู่ที่ 25 – 33 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ซึ่งกำลังการผลิตก๊าซฯ จากแหล่งอ่าวไทยลดลงจึงจำเป็นต้องนำเข้า Spot LNG ที่มีราคาสูงเข้ามาทดแทนเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าของประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติพลังงานดังกล่าว ที่ประชุม กพช. จึงได้พิจารณาแนวทางเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในช่วงวิกฤตราคาพลังงาน โดยมุ่งเน้นในส่วนของการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวนโยบายการบริหารจัดการก๊าซฯ เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในช่วงวิกฤตราคาพลังงาน (ตั้งแต่ ม.ค. – เม.ย. 66) ดังนี้

1.การบริหารก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้า โดยจัดสรรก๊าซฯ จากอ่าวไทยหลังโรงแยกก๊าซฯ เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยก่อน ในปริมาณที่ไม่เพิ่มภาระอัตราค่าไฟฟ้าจากปัจจุบัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่า Ft สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และมอบหมายให้ กกพ. เร่งศึกษาการจัดทำอัตราค่าไฟฟ้ากลุ่มประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มีการใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

2. กพช.ได้ขอความร่วมมือจาก ปตท. ให้พิจารณาจัดสรรรายได้จากการดำเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อเดือน ระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่ ม.ค. – เม.ย. 66) มาช่วยสนับสนุนในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า โดยแบ่งการจัดสรร ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนลดราคาค่าก๊าซฯ ให้กับ กฟผ. เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าแก่กลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 500 หน่วยต่อเดือน โดยมอบหมายให้ กกพ. กำกับดูแลการดำเนินการต่อไป

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนลดราคาก๊าซฯ สำหรับโรงแยกก๊าซฯ ในการคำนวณต้นทุนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อเป็นเชื้อเพลิง

และ 3. กพช. มีมติเห็นชอบให้ ปตท. ร่วมกับ กฟผ. บริหารจัดการผลกระทบของราคาก๊าซธรรมชาติต่อค่าไฟฟ้า โดยให้ ปตท. คิดราคาก๊าซฯ สำหรับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. IPP และ SPP ในระดับราคาเดียวกับที่ใช้การประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ตั้งแต่เดือนที่ กพช. มีมติเป็นต้นไป

มาตรการนี้ ยังไม่ใช่ของขวัญปีใหม่ แต่เป็นวิกฤตที่ต้องประคับประคองไปให้ได้ เราติดตามสถานการณ์ทุกวัน และมาตรการนี้ ต้องการลดภาระค่าไฟให้กับประชาชน เพื่อให้ค่าไฟฟ้างวดแรกปี66(ม.ค.-เม.ย.) อยู่เท่ากับปัจจุบันที่อัตราราว 4.72 บาทต่อหน่วย แม้ว่า กกพ.จะมีมติพิจารณาขึ้นค่าไฟใน 3 กรณี เฉลี่ยอยู่ที่ 5.37-6.03 บาทต่อหน่วย ซึ่งแนวทางนี้จะลดค่าไฟได้เท่าไหร่ ก็อยู่ที่การจัดทำรายละเอียดตามนโยบายต่อไปของ กกพ.”

นอกจากนี้ ที่ประชุม กพช. มีมติเห็นชอบการดำเนินการตามมาตรการการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) ในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดการใช้ก๊าซฯ โดยกำหนดให้ผลตอบแทนจากการดำเนินมาตรการ Demand Response เป็นส่วนหนึ่งของค่า Ft และมอบหมายให้ กกพ. เร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้สามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในภาพรวมต่อไป

อีกทั้งที่ประชุม กพช. ได้มติมอบหมายให้ กบง. พิจารณาดำเนินการและกำกับดูแลแนวทางการบริหารจัดการก๊าซฯ เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าในช่วงวิกฤตราคาพลังงานต่อไป       

“ส่วนตัวเชื่อว่า เดือนม.ค.-เม.ย.66 ราคาพลังงานจะพีคสุดแล้ว ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน รุนแรงขึ้นจนเปลี่ยนเป็นสงคราม เพราะทั่วโลกต่างๆให้ความสำคัญกับมาตราการรับมือราคาพลังงานมาพอสมควร ซึ่งถ้ามาตรการเหล่านี้เป็นผล ก็จะใช้เพิ่มอำนาจต่อรองให้ราคาพลังงานลดลงได้ และวิกฤตราคาพลังงานก็จะค่อยๆคลี่คลายลง” นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว