กฟผ. ไม่หยุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ยืนยันเราจะผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกัน

ผู้ชมทั้งหมด 902 

นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสา กฟผ. หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส่งมอบถุงยังชีพ 613 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน อ.อินทร์บุรี และ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ทั้งนี้ กฟผ. กระจายกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยส่งมอบถุงยังชีพแล้วกว่า 10,000 ถุง น้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” กว่า 68,000 ขวด และมีแผนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย กฟผ. พร้อมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต