ชิงโรงไฟฟ้าชุมชนผ่านเทคนิค95รายTPCHผ่าน8 UACผ่าน2โครงการ

ผู้ชมทั้งหมด 3,398 

กฟภ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 95 ราย ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก TPCH ผ่าน 8  UAC ผ่าน 2 โครงการ

นายเสกสรร เสริมพงศ์  รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) 150 เมกะวัตต์  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้วจำนวน 95 ราย จากที่มีผู้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า จำนวน 246 ราย  

ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จำนวน  151 ราย  PEA ได้มีเอกสารแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ทราบ  ทั้งนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา (ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564) ต่อไป

ทั้งนี้หลังจากยื่นอุทธรณ์คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน หรือภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 และพิจารณาผลอุทธรณ์ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคาและเสนอกกพ.พิจารณาภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 และกกพ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 2 กันยายน 2564

ขั้นตอนต่อไปการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 7 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 9 กันยายน 2564 และกำหนดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

TPCH ผ่าน 8  UAC ผ่าน 2 โครงการ

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์  โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH กล่าวว่า จากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลของ PEA นั้นทาง TPCH คุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคจำนวน 8 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 27 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 7 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวภาพ 1 โครงการ โดยไม่ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคจำนวน 2 โครงการจากที่ยื่นขอเสนอไปทั้งหมด 10 โครงการ

“ตนพอใจกับผลที่ประกาศออกมา เพราะได้มา 8 โครงการ ส่วน 2 โครงการจำนวน 9 เมกะวัตต์ที่ไม่ผ่านด้านเทคนิคก็คงต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไป ซึ่งต้องรอทางกกพ.ออกหนังสือชี้แจงกลับมาก่อนว่าโครงการที่ไม่ผ่านด้านเทคนิคนั้นตกข้อไหนบ้าง ถึงจะพิจารณาอุทธรณ์ตามสิทธิ์”

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC กล่าวว่า UAC ยื่นเสนอโครงการไปจำนวน โครงการ แต่ผ่านคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค 2 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมราว 6 เมกะวัตต์ และจำนวน 4 โครงการที่ไม่ผ่านด้านเทคนิคก็คงต้องยื่นอุทธรณ์ ซึ่งก็ต้องตรวจสอบดูก่อนว่าไม่ผ่านคุณสมบัติในข้อใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) นั้นได้รับความสนใจจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกหลายรายที่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO รวมทั้งบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ที่อยู่ระหว่างเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ