กรมธุรกิจพลังงาน ผนึก สคบ. แก้ปัญหาถังก๊าซหุงต้มทั้งระบบ 

ผู้ชมทั้งหมด 653 

กรมธุรกิจพลังงาน ผสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนแก้ไขปัญหาระบบการค้าและความปลอดภัยก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคครัวเรือนทั้งระบบ โดยดำเนินงานผ่านคณะทำงานแก้ไขปัญหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคครัวเรือน ซึ่งได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางในการคัดสภาพถังหุงต้มของร้านจำหน่าย โรงบรรจุ และผู้ค้าก๊าซฯ เพิ่มความเข้มข้นการตรวจตรา เพิ่มประสิทธิภาพการส่งถังกลับไปซ่อม 

อีกทั้งได้ผสานความร่วมมือภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบ และเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนซึ่งมีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน 

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ยกระดับโทษการนำถังหุงต้มไปเติมที่สถานีบริการสำหรับรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (8 มีนาคม 2567) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า หนึ่งในมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหาถังก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนเพื่อประโยชน์ต่อภาคประชาชน คือการผสานความร่วมมือภาครัฐ เพื่อการปกป้องสิทธิผู้บริโภค กรมธุรกิจพลังงานจึงได้จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาถังก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือน มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ถังก๊าซหุงต้ม และคุ้มครองประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม โดยมี นายสราวุธ  แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และนายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน กำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือ ได้แก่ 

1. การประสานความร่วมมือ  จัดตั้งสายด่วน Hotline รับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อดูแลสิทธิของประชาชน โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือในการประสานงานและส่งต่อเรื่องเรื่องร้องทุกข์ระหว่างหน่วยงาน 

2. การประชาสัมพันธ์  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย ระบบการค้า และข้อกฎหมายของระบบก๊าซหุงต้ม 

3. การตรวจตรา  เพื่อให้การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบของกรมธุรกิจพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

4. การบูรณาการความร่วมมืออื่นๆ  ส่งเสริมปฏิบัติงานตามภารกิจของสองหน่วยงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

“ความร่วมมือระหว่าง กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-ส่งเรื่องร้องทุกข์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ยังช่วยอำนวยความสะดวกผู้บริโภคในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและความเป็นธรรม และที่สำคัญยังช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาผู้ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายนำถังก๊าซหุงต้มที่เสื่อมสภาพ ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย มาจำหน่ายให้กับประชาชนได้ในระยะยาว”

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดพบปัญหาเกี่ยวกับถังก๊าซหุงต้ม อาทิ กรณีพบการจำหน่ายถังก๊าซหุงต้มหมดอายุ หรือถังที่ไม่ระบุปีที่หมดอายุ พบการจำหน่ายถังก๊าซหุงต้มที่มีวาล์วอายุการใช้งานเกิน 10 ปี หรือกรณีอื่นๆ เช่น การปลอมแบรนด์ ถังเสื่อมสภาพ มีรอยบุบ รอยผุกร่อน แตกร้าว ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมทั้ง กรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่ออกหลักฐานการรับเงิน ไม่รับคืนถังก๊าซหุงต้ม หรือไม่คืนเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม และไม่ติดฉลากสินค้า หรือกรณีร้องเรียน เมื่อสินค้าไม่เป็นไปตามฉลากระบุ สามารถติดต่อแจ้งเบาะแสได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน เบอร์โทรศัพท์ 02 794 4307 หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ที่สายด่วน 1166