กลุ่มGPSCจับมือวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง มอบเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 1,053 

กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. นำโดยคุณสุรจิตร บัวเทิง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิต ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ส่งมอบเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อระบบอัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ให้กับหน่วยงานราชการจำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง, องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง, เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง, องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร, สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลวกแดง และโรงเรียนมาบยางพรพิทยาคม เพื่อนำไปติดตั้งภายในหน่วยงานใช้ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19