การบินไทย จัดกิจกรรม THAI Networking 2023 “Explore the Endless Horizon” สร้างความเชื่อมั่นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร

ผู้ชมทั้งหมด 327 

การบินไทย สร้างความเชื่อมั่นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารทั่วโลก จัดกิจกรรม THAI Networking 2023 “Explore the Endless Horizon” ส่งเสริมการขายและการตลาด รองรับการขยายเครือข่ายจุดบินในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม THAI Networking 2023 “Explore the Endless Horizon” เพื่อส่งเสริมการตลาด สนับสนุนการขาย พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และการให้บริการบนเครื่องบินรูปแบบใหม่ ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทยจากทุกภูมิภาคทั่วโลกตามจุดบินของบริษัทฯ ทั้งในยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และตัวแทนจากประเทศไทย จำนวนกว่า 140 คน พร้อมด้วยผู้บริหารการบินไทย พนักงานการบินไทยในสำนักงานสาขาต่างประเทศ ผู้แทนจาก Mastercard และองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และการสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของสายการพาณิชย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารทั่วโลก นับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจอันนำมาซึ่งความร่วมมือทางการตลาดในการรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ และการให้บริการบนเครื่องบินรูปแบบใหม่ ที่พร้อมให้บริการผู้โดยสาร อาทิ โปรแกรมท่องเที่ยว Royal Orchid Holidays บนช่องทางออนไลน์ การพัฒนาเมนูอาหารและไวน์ในเที่ยวบินชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ รวมทั้งระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบิน ได้แก่ THAI e-Library บริการสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล และSawasdee Website ที่เป็น Lifestyle Hub แหล่งรวบรวมข้อมูลท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์

สำหรับกิจกรรม THAI Networking 2023 “Explore the Endless Horizon” ในครั้งนี้มี Mastercard เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ร่วมกับผู้สนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ สสปน., PAÑPURI และ ONYX Hospitality Group