“การบินไทย” ปรับตารางบินสู่แฟรงก์เฟิร์ต  6-7 มี.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 1,952 

การบินไทย” ปรับตารางบินสู่แฟรงก์เฟิร์ต  6-7 มี.ค.นี้ อำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการนัดหยุดงานที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบและตกค้างจากการนัดหยุดงานของพนักงานให้บริการภาคพื้น และพนักงานดูแลความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2567 โดยได้ปรับเปลี่ยนตารางบินและเตรียมเที่ยวบินเพื่อรองรับผู้โดยสาร ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้เที่ยวบินละ 348 ที่นั่ง ดังนี้

เส้นทาง กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต เที่ยวบิน TG922 วันที่ 7 มีนาคม 2567 เส้นทาง กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.40 น. ถึงแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 19.05 น. (เวลาท้องถิ่น)

เที่ยวบิน TG920 วันที่ 7 มีนาคม 2567 เส้นทาง กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 23.40 น. ถึงแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 05.55 น. (เวลาท้องถิ่น) วันที่ 8 มีนาคม 2567

เที่ยวบิน TG922 วันที่ 8 มีนาคม 2567 เส้นทาง กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 12.40 น. ถึงแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 19.05 น. (เวลาท้องถิ่น)

เที่ยวบิน TG920 วันที่ 8 มีนาคม 2567 เส้นทาง กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต เปลี่ยนเป็นเที่ยวบิน TG920D วันที่ 9 มีนาคม 2567 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 07.30 น. ถึงแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 13.45 น. (เวลาท้องถิ่น)

เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ เที่ยวบิน TG923 วันที่ 7 มีนาคม 2567 เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ เปลี่ยนเป็นเที่ยวบิน TG923D วันที่ 8 มีนาคม 2567 ออกจากแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 15.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 08.25 น. วันที่ 9 มีนาคม 2567

เที่ยวบิน TG921 วันที่ 8 มีนาคม 2567 เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ ออกจากแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 13.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.25 น. วันที่ 9 มีนาคม 2567

เที่ยวบิน TG921D วันที่ 8 มีนาคม 2567 เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ ออกจากแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 14.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.25 น. วันที่ 9 มีนาคม 2567

เที่ยวบิน TG923 วันที่ 8 มีนาคม 2567 เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ ออกจากแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 20.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.45 น. วันที่ 9 มีนาคม 2567

เที่ยวบิน TG921 วันที่ 9 มีนาคม 2567 เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ ออกจากแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 15.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 08.25 น. วันที่ 10 มีนาคม 2567

ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง หรือตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง