การใช้ไฟฟ้าสูงสุดของไทยทุบสถิติ พุ่งแตะ 35,830 MW

ผู้ชมทั้งหมด 278 

การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย พุ่งทุบทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ช่วงค่ำวันที่ 22 เม.ย. 2567 เวลา 20.58 น. เกิดพีคไฟฟฟ้าในระบบของ 3 การไฟฟ้าแตะ 35,830 เมกะวัตต์ หลังอุณหภูมิพุ่ง 42 องศาเซลเซียส 

จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) พบว่า การใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค) ของ 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.) ช่วงค่ำของวันที่ 22 เม.ย. 2567 เวลา 20.58 น. ประเทศไทยเกิดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 35,830 เมกะวัตต์ ซึ่งทำลายสถิติพีคไฟฟ้า ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พ.ค. ปี 2566 เวลา 21.41 น. ที่ระดับ 34,826 เมกะวัตต์แล้ว เนื่องจากสภาพอากาศร้อนสะสมต่อเนื่อง และบางพื้นที่ความร้อนสะสมสูงถึง 42 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าเพื่อคลายความร้อนกันจำนวนมาก 

สำหรับปี 2567 เกิดพีคไฟฟ้าสูงสุดของปีแล้ว จำนวน 8 รอบ ดังนี้    

ครั้งที่  1 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2567 เวลา 19.24 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 30,989.3 เมกะวัตต์

ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  7  มี.ค. 2567 เวลา 19.47 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 32,704 เมกะวัตต์ 

ครั้งที่  3 เมื่อวันที่  1 เม.ย. 2567 เวลา 21.00 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 33,340 เมกะวัตต์ 

ครั้งที่  4 เมื่อวันที่  2 เม.ย. 2567 เวลา 20.51 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 33,827.1 เมกะวัตต์

ครั้งที่  5 เมื่อวันที่  4 เม.ย. 2567 เวลา 21.00 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 34,196.5 เมกะวัตต์

ครั้งที่  6 เมื่อวันที่  5 เม.ย. 2567 เวลา 22.22 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 34,277.4 เมกะวัตต์

ครั้งที่  7 เมื่อวันที่  6 เม.ย. 2567 เวลา 20.54 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 34,656.4 เมกะวัตต์

ครั้งที่  8 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2567 เวลา 20.58 น. ยอดพีคไฟฟ้าอยู่ที่ 35,830   เมกะวัตต์

อย่างไรก็ตาม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้คาดการณ์ว่า ปี 2567  จะเกิดพีคไฟฟ้าระดับ 35,000 – 36,000 เมกะวัตต์ ฉะนั้น หากสภาพอากาศยังคงร้อนสะสมอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยอาจเกิดพีคไฟฟ้าทุบทำลายสถิติพีคไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขึ้นได้