ก.พลังงานเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ยืดอายุเว้นเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ

ผู้ชมทั้งหมด 789 

ก.พลังงานเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ต่ออายุมาตรการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ (Minimum Charge) ให้กลุ่มอุตสาหกรรมออกไปถึงสิ้นเดือน มี.ค. 64 หลังจากหมดอายุสิ้น ธ.ค.นี้

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ (Minimum Charge) เป็นการชั่วคราวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมออกไปอีก 3 เดือนจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 64 จากที่จะสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือสิ้นเดือน ธ.ค. 63

ทั้งนี้มาตรการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าบริการไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และจะพิจารณาให้เป็นของขวัญปีใหม่ด้วย ซึ่งตามนโยบายแล้วตนเห็นด้วย แต่จะต่ออายุไปอีกมากน้อยเพียงใด ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปพิจารณา

สำหรับของขวัญปีใหม่อีกชิ้น รมว.ระบุว่าเป็นการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 64 เหลือ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากการเรียกเก็บงวด ก.ย. – ธ.ค. 63 ที่ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลงอีก 2.89 สตางค์ต่อหน่วย หรืออยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย จากที่ก่อนหน้าค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 3.63 บาทต่อหน่วย

ด้านนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวว่า จากกรณีที่ รมว.พลังงานให้ กกพ. พิจารณาขยายเวลามาตรการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำตามข้อเสนอของ ส.อ.ท. นั้น เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 63 ที่ประชุมคณะกรรมการกกพ.มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำออกไปจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 64

โดยการขยายเวลามาตรการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำออกไป 3 เดือนนั้นทั้ง 3 การไฟฟ้า ประกอบด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะส่งผลให้ 3 การไฟฟ้าสูญเสียรายได้รวมกันเดือนละ 40 ล้านบาท