“ขนส่งทางบก” เตรียมเอาผิดเพจปลอม แอบอ้างชื่อรับทำใบอนุญาตขับรถ

ผู้ชมทั้งหมด 597 

กรมการขนส่งทางบกเตรียมเอาผิดเพจปลอม แอบอ้างชื่อหน่วยงานรับทำใบอนุญาตขับรถ โดยไม่ต้องผ่านอบรมหรือทดสอบด้วยตนเอง เตือน!!! อย่าหลงเชื่อ เสี่ยงได้ใบอนุญาตขับรถปลอม นำไปใช้มีความผิดตามกฎหมาย

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรณีมีเพจเฟซบุ๊กนำโลโก้และชื่อกรมการขนส่งทางบกไปใช้ในลักษณะแอบอ้างอาสาดำเนินการทำใบอนุญาตขับรถ โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเพจเฟซบุ๊กทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นเพจปลอม เพจเฟซบุ๊กที่เป็นของหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกทุกเพจจะไม่มีการรับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องผ่านการอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองแต่อย่างใด

โดยการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ทั้งการขอใหม่และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการอบรมและทดสอบด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่ง ไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ ยกเว้นการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจให้มาดำเนินการแทนได้ จองคิวดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue และเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด กรมการขนส่งทางบกจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีและสอบสวนการดำเนินการของมิจฉาชีพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป

ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ฐานนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ฐานใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต และปลอมหรือเลียนเครื่องหมายราชการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท

โดยที่ผ่านมาได้ตรวจพบการแอบอ้างดำเนินการรับทำใบอนุญาตขับรถบนสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก ซึ่งได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากพบเห็นเพจเฟซบุ๊กแอบอ้างอาสาดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถโดยเด็ดขาด ผู้ที่หลงเชื่ออาจจะได้รับใบอนุญาตขับรถปลอม หากนำใบอนุญาตขับรถปลอมไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารราชการปลอม และจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถด้วย

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ขอให้ติดตามจากเพจเฟซบุ๊กทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกในทุกประเด็น, เพจ 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ https://www.facebook.com/dlt1584 รับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก, เพจ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

https://www.facebook.com/RoadSafetyThailand เผยแพร่ข่าวสารประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศ และเพจเฟซบุ๊กของหน่วยงานอื่นในสังกัดกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเพจเฟซบุ๊กของหน่วยงาน สอบถามได้ที่เพจกรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News หรือโทรสายด่วน 1584