“ขนส่ง” ยังไม่ปรับราคาแท็กซี่ รอประกาศลงราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ก่อน

ผู้ชมทั้งหมด 692 

ขนส่ง” ยังไม่ปรับราคาแท็กซี่ รอประกาศลงราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ก่อน เตรียมพร้อมพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์รองรับแท็กซี่ 70,000 คัน ปรับจูนมิเตอร์ใหม่

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ราคาใหม่ เนื่องจากต้องรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ก่อน ขณะเดียวกัน ขบ. ได้เตรียมพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สำหรับรองรับการนำแท็กซี่มาปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสารอัตราใหม่ ซึ่งมีบริษัทที่จะดำเนินการปรับจูนแล้ว 20 แห่ง เป็นแท็กซี่ประเภทรถขนาดใหญ่ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 2,000 ซีซีขึ้นไป และ รถขนาดเล็ก เครื่องยนต์ขนาด 1,600-1,800 ซีซี ที่ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ประมาณ 70,000 คัน จากที่มีอยู่ในระบบประมาณ 80,000 คัน ซึ่งต้องนำรถมาปรับจูนมิเตอร์เป็นราคาค่าโดยสารใหม่ทั้งหมด

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า  ขบ. จะทำการรับรองการปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสารใหม่ให้สมบูรณ์ตามขั้นตอน ก่อนจะนำรถแท็กซี่ไปให้บริการผู้โดยสารด้วยการใช้ค่าโดยสารราคาใหม่ เบื้องต้นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถรองรับจำนวนแท็กซี่ที่จะมาปรับจูนค่าโดยสารใหม่ได้ประมาณ 4,000 คันต่อวัน และคาดว่าดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดประมาณ 1-2 เดือน

ทั้งนี้ ขบ.ได้แจ้งไปยังผู้ขับรถแท็กซี่แล้วว่า เมื่อปรับราคาค่าโดยสารใหม่แล้วต้องเข้มงวดเรื่องบริการ ทั้งความสะอาด ปลอดภัย มารยาทของคนขับรถที่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร หากพบว่า แท็กซี่กระทำผิดจะดำเนินการกฎหมายที่กำหนด ซึ่งจะมีบทลงโทษ อาทิ การตัดแต้มใบขับรถสาธารณะ (ใบขับขี่) เป็นต้น