คมนาคม ลุยเดินหน้า Road Show โครงการ Land Bridge ในอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง

ผู้ชมทั้งหมด 396 

“สุริยะ” เผยนักลงทุนจีนสนใจลงทุน โครงการ Land Bridge พร้อมเดินหน้า Road Show อเมริกา 11-17 พ.ย. นี้ ลุยยุโรป ตะวันออกกลางต่อ ก่อนจัดทำ พ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คาดปลายปี 67 แล้วเสร็จ เริ่มประกวดราคาปี 68  

ายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการสะพานเศรษฐกิจหรือ Land Bridge เป็นอีกโครงการที่จะช่วยยกระดับให้ไทยเป็นฮับด้านคมนาคมการขนส่ง เนื่องจากเป็นโครงการที่เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการขนส่งตู้สินค้าทางเรือ หลีกเลี่ยงปัญหาการติดขัดของช่องแคบมะละกา โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบหลักการของโครงการแล้ว

อย่างไรก็ตามโครงการ Land Bridge หลังจากที่ตนได้ร่วมเดินทางร่วมกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้หารือทวิภาคีกับนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีการนำเสนอโครงการ Land Bridge ไปนำเสนอต่อนักลงทุนจีนด้วย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนเป็นอย่างดี โดยได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการ Land Bridge  

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนต่างประเทศ (Road Show) โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงช่วงไตรมาส 1/2567 เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจมาร่วมลงทุนพัฒนาโครงการต่อไป ซึ่งจะใช้โอกาสในการเดินทางไปประชุมผู้นำเขตเศรษฐฏิจเอเปค 2023 ที่ซานฟรานซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา กับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 11-17 พ.ย.นี้ เพื่อนำเสนอต่อนักลงทุนที่สหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นก็จะดำเนินการ Road Show ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และยุโรป ต่อไป 

ทั้งนี้หลังจากดำเนินการ Road Show แล้วเสร็จก็จะนำเอาความคิดเห็นของนักลงทุนต่างชาติมาเป็นข้อมูลในการจัดทำร่างเอกสารเชิญชวนผู้ลงทุนในการร่วมลงทุนโครงการ (RFP) พร้อมทั้งดำเนินการร่างฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ด้วย คาดว่า พ.ร.บ. จะแล้วเสร็จและเสนอ ครม. ได้ปลายปี 2567 และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำการจัดประกวดราคาปี 2568 ทั้งนี้โครงการการลงทุนพัฒนา Land Bridge เป็นโครงการสำคัญ หรือ Mega Project ที่จะมีผลกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและเกิดการพัฒนาประเทศในระยะยาว