งานเสวนา “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

ผู้ชมทั้งหมด 503 

หลายคนอาจมีคำถามว่า ประเทศไทยหลังโควิดจะไปต่ออย่างไร ขอเชิญฟังงานเสวนา “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” ครั้งแรกในไทย! กับเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์ กับ 50 ประเด็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 35 คน จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวปาฐกฐาพิเศษวันที่ 19 รับฟังเสวนาบนเวทีหลัก 19 – 20 พฤษภาคม เวลา 09:00-16:30 น. ทางช่องยูทูบ BetterThailand2022 และชมนิทรรศการที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน