ซีพีเอฟ รุกติดตั้งโซลาร์ เซลล์ ในฟาร์มและโรงงาน 100 MW ในปี 68

ผู้ชมทั้งหมด 633 

ซีพีเอฟ รุกติดตั้งโซลาร์ เซลล์ ในฟาร์มและโรงงาน มากกว่า 180 แห่ง กำลังการผลิตรวม 65 เมกะวัตต์ ภายในปี 66 และเพิ่มเป็น 100 เมกะวัตต์ในปี 68 มุ่งสู่ Net-Zero 

นายพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟส่งเสริมและมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ ประกอบด้วยโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) และโซลาร์บนทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยในปีนี้ มีแผนเร่งดำเนินการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มและโรงงานมากกว่า 180 แห่ง กำลังผลิตรวม 65 เมกะวัตต์ และตั้งเป้าหมายในปี 2568 เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 100 เมกะวัตต์   

ซีพีเอฟ ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้ว 2 เฟส โดยเฟสแรกได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาโรงงาน จำนวน 27แห่งเฟสสอง ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ 2 แห่ง และโซลาร์ฟาร์ม 10 แห่ง รวม 12 แห่ง เฟสสาม อยู่ระหว่างการออกแบบเพื่อทำการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มบนทุ่นลอยน้ำ และบนหลังคาโรงงาน 67 แห่ง และในเฟสที่สี่ มีแผนที่จะดำเนินการมากกว่า 80 แห่ง คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในปี 2567 รวมทั้ง 4 เฟส จำนวนประมาณ 180 แห่ง ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตรวมประมาณ 44,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า                 

“ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต  นอกจากจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการผลิตพลังงานสะอาดแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของฟาร์มและโรงงานในโครงการฯในการซื้อไฟฟ้า เมื่อติดตั้งครบทั้ง 4 เฟส” นายพีรพงศ์ กล่าว 

นายพีรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งปัจจุบัน ซีพีเอฟมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 30% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย พลังงานจากก๊าซชีวภาพ 30% พลังงานชีวมวล 68% และพลังงานแสงอาทิตย์ 2% ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 600,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ 64 ล้านต้น คิดเป็นพื้นที่ 320,000 ไร่ โดยหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะทำให้สัดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเป็น 4% 

ซีพีเอฟ ได้ประกาศความมุ่งมั่นต่อองค์กร Science Based Target initiatives (SBTi) กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2050 เพื่อจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส  โดยล่าสุด  ได้ยกเลิกการใช้ถ่านหิน 100 % สำหรับกิจการในประเทศไทย บรรลุผลตามเป้าหมาย Coal Free 2022 มุ่งสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนจาก 30%  เป็น 50% ในปี 2573 (ปี 2030) และเพิ่มเป็น 100% ในปี 2593 (ปี 2050)