ด่วน! พบข้อมูลโควิด- 19 มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดดำอุดตัน

ผู้ชมทั้งหมด 577 

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเศไทย ร่วมกับพันธมิตร เตรียมเผยข้อมูลวิจัย หลังพบโรคโควิด- 19 มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดดำอุดตัน ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะทุพลภาพและอัตราการเสียชีวิต “วันหลอดเลือดอุดตันโลก” 9 ต.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงาน “วันหลอดเลือดอุดตันโลก, World Thrombosis Day” ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 08.45 – 11.30 น. ในรูปแบบ Online (ผ่านทาง โปรแกรม Zoom และ Facebook live) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดดำอุดตัน อันจะทำให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของภาวะดังกล่าว และจะทำให้ภาวะทุพลภาพและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดดำอุดตันลดลง

โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด 19 ทำให้ทั่วโลกและประเทศไทย มีจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มสูง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งพบว่าโรคโควิด- 19 มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดดำอุดตัน ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะทุพลภาพและอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น การจัดงานวันหลอดเลือดอุดตันโลกในปีนี้จึงได้มุ่งเน้นโรคหลอดเลือดดำอุดตันในผู้ป่วยโควิด 19 รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วย

ภายในกิจกรรมจะมีการให้ความรู้และตอบคำถามโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและอายุรแพทย์โรคติดเชื้อจากสถาบันชั้นนำภายในประเทศไทย ที่จะมาตอบคำถามประเด็นปัญหาที่สำคัญและกำลังเป็นที่สนใจ ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ QR code หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook “Instant Hematology” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ