ทล. เตรียมเปิดรับฟังความเห็นเอกชนร่วมลงทุนบริหารที่พักริมทางศรีราชาและบางละมุง

ผู้ชมทั้งหมด 642 

ทล. เตรียมเปิดรับฟังความเห็นเอกชน การร่วมลงทุนพัฒนา พร้อมกับบริหารที่พักริมทางศรีราชาและบางละมุง ยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกบนมอเตอร์เวย์สาย 7

กรมทางหลวง เตรียมเปิดรับฟังความเห็นเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาและบริหารที่พักริมทาง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงชลบุรี – พัทยา และช่วงพัทยา – มาบตาพุด 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา (Sriracha Service Center) และสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง (Bang Lamung Service Area) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่พักริมทาง สำหรับให้ผู้ใช้ทางได้พักผ่อนจากการเดินทางระยะไกล ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางอย่างเต็มประสิทธิภาพ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กรมทางหลวงจึงเดินหน้าพัฒนาโครงการต่างๆ โดยมีแผนงานที่สำคัญคือการพัฒนาที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง เพื่อเป็นจุดแวะพักสำหรับผู้ใช้เส้นทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าชุมชน สถานีบริการน้ำมัน ฯลฯ

โดยจะเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจร่วมลงทุนในโครงการฯ เพื่อพัฒนาและการดูแลบริหารจัดการที่พักริมทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (Request For Proposal : RFP)

สำหรับการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา บริเวณ กม. 93+750 และโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บริเวณ กม.137+800 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกเอกชนผู้ร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

กรมทางหลวงจึงเตรียมจัดการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ นำเสนอสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อภาคเอกชน และรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยกรมทางหลวงจะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1. ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง www.doh.go.th และ www.doh-motorway.com ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2566 และเปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่าน Website ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2. ผ่านการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้อง Royal Maneeya โรงแรมเรเนสซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เพื่อนำข้อมูลข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (Request For Proposal : RFP) ในกระบวนการต่อไป

กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้สนใจ รับทราบข้อมูลโครงการและร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ตามวันเวลาและช่องทางดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.doh.go.th และ www.doh-motorway.com